Tin Nhanh Bất Động Sản

Ngày Dự Án Block Giá Diện Tích Hướng Sổ Đỏ Gọi Chi Tiết
15 giờ trướcNHXB2-11224.75 nghìn150m²Bấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
150m²
Block
B2-11
22
Đường
7m5
Hướng
Giá bán
4.75 nghìn
Sổ đỏ
15 giờ trướcKHÁCB2-4425.3 nghìn138,9m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
KHÁC
Diện tích
138,9m²
Block
B2-4
42
Đường
Cồn dầu 4
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
5.3 nghìn
Sổ đỏ
5 ngày trướcNTPB2-33911.5 nghìn249m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NTP
Diện tích
249m²
Block
B2-3
39
Đường
Tôn Thất Dương Kỵ
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
11.5 nghìn
Sổ đỏ
5 ngày trướcNHXB2-6193.3 nghìn122,5m²Tây BắcBấm Xem
b2-61 nam hoà xuân đối lưng Nguyễn Phước Lan
Dự án
NHX
Diện tích
122,5m²
Block
B2-61
9
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
3.3 nghìn
Sổ đỏ
5 ngày trướcNHXB2-108733.3 nghìn100m²Tây NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-108
73
Đường
7m5
Hướng
Tây Nam
Giá bán
3.3 nghìn
Sổ đỏ
5 ngày trướcĐẢO VIPB1-264,659.2 nghìn242,5m²Đông BắcBấm Xem
Dự án
ĐẢO VIP
Diện tích
242,5m²
Block
B1-2
64,65
Đường
Huỳnh Văn Gấm
Hướng
Đông Bắc
Giá bán
9.2 nghìn
Sổ đỏ
5 ngày trướcĐẢO VIPB1-1549,508.6 nghìn200m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
ĐẢO VIP
Diện tích
200m²
Block
B1-15
49,50
Đường
Trung lương 15
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
8.6 nghìn
Sổ đỏ
5 ngày trướcĐẢO VIPB1-16374.45 nghìn100m²Đông NamBấm Xem
Dự án
ĐẢO VIP
Diện tích
100m²
Block
B1-16
37
Đường
Trung lương 15
Hướng
Đông Nam
Giá bán
4.45 nghìn
Sổ đỏ
5 ngày trướcĐẢO VIPb1-15304.25 nghìn100m²Đông NamBấm Xem
Dự án
ĐẢO VIP
Diện tích
100m²
Block
b1-15
30
Đường
Trung Lương 14
Hướng
Đông Nam
Giá bán
4.25 nghìn
Sổ đỏ
5 ngày trướcNHXB2-1531x3.65 nghìn100m²Đông BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-153
1x
Đường
7m5
Hướng
Đông Bắc
Giá bán
3.65 nghìn
Sổ đỏ
30 ngày trướcNHXB2-8110.5 nghìn300m²Đông NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
300m²
Block
B2-8
1
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
10.5 nghìn
Sổ đỏ
34 ngày trướcĐẢO VIPB1-3624.65 nghìn100m²Đông BắcBấm Xem
Dự án
ĐẢO VIP
Diện tích
100m²
Block
B1-3
62
Đường
Huỳnh Văn Gấm
Hướng
Đông Bắc
Giá bán
4.65 nghìn
Sổ đỏ
34 ngày trướcĐẢO VIPB2-201310.5 nghìn250m²Đông NamBấm Xem
Dự án
ĐẢO VIP
Diện tích
250m²
Block
B2-20
13
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
10.5 nghìn
Sổ đỏ
34 ngày trướcNHXB2-11304.55 nghìn150m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
150m²
Block
B2-11
30
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
4.55 nghìn
Sổ đỏ
34 ngày trướcNHXB3-22357.2 nghìn260m²Đông NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
260m²
Block
B3-22
35
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
7.2 nghìn
Sổ đỏ
34 ngày trướcNHXB3-23686.8 nghìn266m²ĐôngBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
266m²
Block
B3-23
68
Đường
7m5
Hướng
Đông
Giá bán
6.8 nghìn
Sổ đỏ
35 ngày trướcNHXB2-141973.57 nghìn100m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-141
97
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
3.57 nghìn
Sổ đỏ
35 ngày trướcNHXB2-1381113.55 nghìn100m²Đông NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
100m²
Block
B2-138
111
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
3.55 nghìn
Sổ đỏ
35 ngày trướcNHXB2-18173.46 nghìn105m²Tây BắcBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
105m²
Block
B2-18
17
Đường
7m5
Hướng
Tây Bắc
Giá bán
3.46 nghìn
Sổ đỏ
35 ngày trướcNHXB2-91472.98 nghìn110m²Đông NamBấm Xem
Dự án
NHX
Diện tích
110m²
Block
B2-91
47
Đường
7m5
Hướng
Đông Nam
Giá bán
2.98 nghìn
Sổ đỏ
Xem Trang Tiếp Theo