Tiến độ Dự án Nguyễn Tri Phương

Khu đô thị nam cầu Nguyễn Tri Phương tháng 7 năm 2017

Hotline: 0934 992 992

Cập nhật hình ảnh đoạn từ B1.90 đến B1.97 và côgn viên

Cập nhật hình ảnh đường tơ đại lộ Trung Lương và lân cận